یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
www.karavansara.ir

  • تاریخ: جمعه, ۳ آذر ۱۳۹۶ / ساعت ۲۱:۳۳:۳۸
  • شناسه خبر: 48503

بسیج نیروی جایگزین ناپذیر، پایداری و تداوم جمهوری اسلامی ایران است

همزمان با هفته بسیج سرهنگ محمد محمودی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان راور در بین خطبه های نماز جمعه این هفته راور سخنانی را در رابطه با اهمیت بسیج و گزارشی از اقدمات ناحیه مقاومت بسیج شهرستان راور ارائه نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کاروانسرا؛ همزمان با هفته بسیج سرهنگ محمد محمودی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان راور در بین خطبه های نماز جمعه این هفته راور سخنانی را در رابطه با اهمیت بسیج و گزارشی از اقدمات ناحیه مقاومت بسیج شهرستان راور ارائه نمود که به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الهم کن لولیک الحجه الابن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه،فی هذه الساعه وفی کل ساعه ولیاوحافظا وقائداوناصراودلیلاوعیناحتی تسکنه عرضک طوعاوتمنعه فیهاطویلا
باسلام وصلوات به پیشگاه مقدس وباعظمت قطب عالم امکان امام زمان ارواحناله الفداونایب برحقش مقام معظم رهبری حضرت آیت الله الامام خامنه ای مدظله العالی وسلام وصلوات به روح پرفتوح معمارکبیرانقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه وارواح پاک ومقدس شهداءشهدای انقلاب ،جنگ تحمیلی شهدای مدافع حرم،شهدای حریم امنیت وخصوصاشهدای شهرستان راور.
عرض سلام وادب واحترام دارم خدمت شمامردم خوب وعزیزوبسیجی وقهرمان پرورشهرستان راور،شمازنان پرتلاش ومردان ایثارگربسیجی وخانواده معظم شهداءومسئولین محترم واعزه محترم روحانیت وتقدیروتشکرمیکنم ازامام جمعه محترم شهرستان که این وقت رادراختیاراینجانب قراردادند.
-تبریک وتهنیت عرض میکنم فرارسیدن هفته بسیج که مقارن گشت باخبرمسرت بخش وغرورآفرین رزمندگان جبهه مقاومت برعلیه داعش درکشورهای سوریه وعراق به فرماندهی سردارسرافرازسپاه اسلام سرلشکرحاج قاسم سلیمانی که دل همگان خصوصاخانواده های معظم شهداومخصوصاخانواده های معظم شهدای مدافع حرم راشادکردند.
-بسیج یکی ازآیات قدرت الهی است که بفرموده مقام معظم رهبری خداوندبه آن مردالهی وکم نظیرویابی نظیربعدازائمه اطهارعلیهم السلام دراسلام عنایت کرد.فکرپردازش بسیج که ازطرف حضرت امام رحمت الله علیه صورت گرفت وامام باتمام توان وقدرت پشت سراین فکرایستادند
-.۳۸سال پیش که حضرت امام فرمان تشکیل بسیج مستضعفین راصادرکردندواعلام کردندارتش ۲۰میلیونی ،شایدبرای بعضی هاقابل باورنبودامام چه می فرمایندومنظورامام چیست اماامام این مردالهی به راحتی آینده رامیدیدوامروزراداشت مجسم می کرد.امام به خوبی میدانست هرگاه مردم پشت یک تفکرانقلابی وتفکراصیل برای رسیدن به یک هدف واحدوارزشمندجمع شوندپیروی قطعی ازآن آنهاست.
-امروزبه یمن وجودبسیج وهمت بسیجیان عزیزوغیرتمند،انقلاب اسلامی به جهان صادرشده است وکارنامه این تلاش ومجاهدت بیداری اسلامی درمنطقه وتشکیل جبهه مقاومت است .امروزجبهه مقاومت ومردم منطقه پیروزی خودشان رامدیون نقش بسیج وفرهنگ بسیج هستند.چراکه بسیج یعنی گردآوردن وبه خط آوردن همه ظرفیت هابرای رسیدن به مقصوداست واین فرهنگ بسیجی والهام ازاین فرهنگ باعث تشکیل بسیج مردمی درسوریه،بسیج مردمی در عراق بانام حشدالشعبی به فتوای ایت الله سیستانی، که به کمک جبهه مقاومت باحضورنیروهای نظامی شدتاین پیروزی مهم وغرورآفرین که دراصل شکست برنامه هاوتوطئه های دشمنان بزرگ دراین کشورهابود.
-رمزموفقیت امروزبسیج کارنامه بسیاردرخشانی است که ازبدوتشکیل تاکنون درتمامی عرصه هاهمچون دوران جنگ تحمیلی،محرومیت زدایی،فرهنگی،سازندگی،اقتصادمقاومتی و…ازخودش به نمایش گذاشته وبه فرموده مقام معظم رهبری روحی فدابسیج تمامی امتحاتش راباصداقت پشت سرگذاشته وبسیج رمزپایداری وماندگاری عزت ملی است ودشمنان انقلاب واسلام این موضوع ر ابه خوبی درک کرده اندوپی به اهمیت وجودبسیج درکشورایران ومنطقه برده اندوبه همین منظوردراندیشکده ها واتاق فکرهای خودشان برای این نظام وازبین بردن این نیروی قدرتمندمردمی نقشه می کشندچراکه آنهابه قول ونقل خودشان که اعلام کرده اندومی گویند
-بسیج نیروی جایگزین ناپذیرپایداری وتداوم جمهوری اسلامی ایران است وباتضعیف بسیج میتوان برکشورایران مسلط شد،بسیج راستون امنیت داخلی وحافظ فرهنگ اسلامی درایران میدانندچون بسیج نقش خوبی درمقابله باتوطئه های دشمن خصوصادرفتنه۸۸داشته است،بسیج راخون دررگ های سپاه وسپرمقابله بافتنه های آیندها،رکن حیاتی راهبرددفاع ملی ایران میدانندومهمترازهمه بسیج رااگوی منطقه ای نوظهورقدرت نظامی واجتماعی میدانندومعتقدندگسترش فرهنگ وعملکردبسیج باعث شکلگیری لشکرهای فاطمیون درافغانستان،زینبیون درپاکستان،انصارالله یمن وحشدالشعبی درعراق و…شده است.
رمزتمامی این موفقیت های بسیج که بعضا اززبان دشمنان انقلاب هم بیان می گردد به این خاطر است که بسیج اطاعت محض وبی چون چراازفرامین ودستورات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی دارد.واین فرامین ودستورات رالازم الاجرامیداندچراکه بسیج به فرموده حضرت امام رضوان الله تعالی علیه لشکرمخلص خداست وبه فرموده حضرت اقاروحی فدابسیج افتخارداردکه پیرومکتب عاشوراست، چراکه عاشورااوج فداکاری وایثاراست.فرهنگ بسیجی وتفکربسیجی یعنی آن مجموعه ی معرفتهاوروش هاومنشهایی که میتواندمجموعه های عظیمی رادرملت به وجودبیاوردکه تضمین کننده حرکت مستقیم وپایداراسلامی آن ملت باشند.
-فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ کارو تلاش بسیجی وار ،یعنی فرماندهی ومدیریت جهادی یعنی این تکه خودت راسربازکوچک ولایت ورهبری بدانی و درعرصه عمل یک قول ووعده ای درمدت زمان مشخصی بدهی وکمترازاین مدت زمان آن رابه سرانجام برسانی وباعث رضایت خداوند وامام زمان روحی فداونایب برحقش مقام معظم رهبری بشوی ومرهمی بگذاری بردل داغدارخانواده های معظم شهداء،خصوصاشهدای مدافع حرم.
-فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ دغدغه مردم راداشتن یعنی فرهنگ کاروتلاش وفرهنگ تواضع وخشوع یعنی اینکه شخص اول مملکت وجهان باشی ودرمیان مردم حضورپیداکنی ودرددلهای آنان راگوش کنی ولواینکه عمامه وکفش لباست خاکی وگلی شود.
-ونکته مهم اینکه وقنی که سردارسرفزاراسلام حاج قاسم سلیمانی بعنوان فرزندوسربازولایت وعده نابودی داعش رادرسه ماه میدهدوکمترازدوماه این وعده عملی می شودپس مردم وبسیجیان بدانیدوقتی که فرمانده این سرداروتمامی شمابسیجیان یعنی مقام ولایت ورهبری حضرت امام خامنه ای مدظله العالی وقتی اعلان میدارند۲۵سال آینده اسرائیل وجودنخواهدداشت پس مطمئن باشیدکمتراز۲۵ باهمت شمابسیجیان رژیم منحوش وکودک کش اسرائیل ازصفحه روزگارمحوونابودخواهدشد.

عملکرد ناحیه مقاومت بسیج شهرستان راور:
دیدار با خانواده معظم شهدا،ایثارگران وجانبازان،تشکیل حلقه های صالحین،برگزاری رزمایش های گردان های بیت المقدس،برگزاری یادوارههای شهداء شهرستانی وحوزه ای وپایگاهی وخصوصاآبروی محله،برگزاری نشست های روشنگری وبصیرتی،اردوهای بسیج سازندگی ،اردوهای فرهنگی وتفریحی،راهیان نور،ارتحال امام،طرح کرامت درمحله مسجدالزهرا،طرح جوانه های صالحین دراوقات فراغت درپایگاه ها،پرداخت وام های اقتصادمقاومتی واشتغالزدایی درعرصه های کشاورزی کشت زعفران،پرورش دام،قالی بافی و…ساخت تعداد۷پایگاه درسطح شهرستان باپیشرفت فیزکی ۳۵تا۱۰۰درصد،ساخت بچه سوله صالحین،احداث سوله ورزشی۹دی باپیشرفت فیزیکی حدود۸۰درصد،احداث سوله چندمنظور ۵آذرناحیه درمحل زائرسرابه منظوراستفاده مراسمات بسیجیان،توسعه وتجهیز زائرسراجهت رفاه حال زائرین امام رضاعلیه السلام وسایرکارهاکه انشاالله امیدواریم فقط وفقط جهت رضای خداوندسبحالن باشدتاباقیت الصالحاتی باشدبرای فردای قیامت، انشاالله

انتهای پیام/علمی و فن آوری